Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Hjerkinn

Fuglekikking med Dovre og Lesja Aktiv

Bli med på fuglekikking!

Vetan er et fjell som fra gammelt av ble benyttet til Vardebrenning. Fjellet gir eventyrlig utsikt over hele Lesjabygda, turen opp går i gammel furuskog go sjansen for å se storfugl er absolutt til stede. Det er også mulig å se flere andre fugler, deriblant rype. Ellers er det en sjanse for å se ekorn og hoggorm og en liten sjanse for å treffe på hare og hjort. Turen går i et historisk interessant område og byr på kulturminner fra jordbruk og skogbruk, bombekrater og kulturminner fra 2. verdenskrig. Turen starter på Hjerkinnhus kl 10:30 og tar med deltakere fra Dombås kl. 11:00. Vi returnerer til Hjerkinnhus kl. 15:30. Dette er en enkel tur som passer for de fleste og tar ca 4,5 timer inkl busstur. Vi tar i mot grupper fra 2 -20 personer. Vi har turkikkert til leie. Turen er kun tilgjengelig på forhåndsbestilling.

Last updated: 08/14/2023

Source: Nasjonalparkriket Reiseliv AS

Fuglekikking med Dovre og Lesja Aktiv

Sider du nylig har besøkt