Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Midt-Telemark

Fuglekikking midt i Telemark

Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark ble startet i 1968, og er en fylkesavdeling av NOF.

Foreningens formål og oppgaver er:
- Å være bindeledd mellom fylkets fugleinteresserte
- Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen
- Å stimulere interessen for og bedre kjennskapet til fuglelivet

Fuglelokaliteter midt i Telemark:
Sauherad er en spennende fuglekommune der Bøelva og nordre del av Telemarksvassdraget munner ut i Norsjø. Det er også et aktivt fuglemiljø i Sauherad, så hvert år ses det en rekke godbiter i kommunen. Anbefalte steder er ved Årnes brygge på Gvarv og Lystang Camping på Nordagutu.

Nome:
- Øra
- Nomevann

Kilde: Visit Bø

0

Fuglekikking midt i Telemark

Sider du nylig har besøkt