Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Nord-Aurdal

Fuglekikking - Stølsvidda

Stølsvidda er et lavfjellsområde med mange aktive støler. De beste stedene for fuglekikking ligger sør og sørvest i området, mellom Furuset, Gauklia, Brattåsen og Langstølen. Her finnes det et rikt fugleliv som spenner fra skogsarter som storfugl og lavskrike til åpne myrer med hekkende trane. Stølsvidda utforskes best fra bilen ved å kjøre langs stølsveiene i området og stoppe underveis. Bilen kan med fordel brukes som kamuflasje. Teleskop anbefales.

En populær runde blant lokale fuglekikkere blir kalt "pizzarunden". Da kjører du Tisleivegen fra Jokerbutikken i Tisleidalen via Hermannstølen, Fløten og Furuset til Langestølen og videre enten via Tyrisholt og Brattåsen eller Panoramavegen via Nøsen til Vaset og ned igjen til Fagernes. Avstikkere til Gauklia og Jaslangen anbefales.  

Typiske arter: 
Fra bommen mot Hermannstølen: Lavskrike, dompapp, meiser
Rundt Hermannstølen: Orrfugl og haukugle om våren (mars-april), fra slutten av april jordugle
Mellom Hermannstølen og Fløten: Storfugl om våren (mars-april)
Rundt Fløten: Orrfugl og haukugle om våren (mars-april)
Mellom Fløten og Langestølen: Trane (april-mai), tretåspett (året rundt), trepiplerke (vår/sommer), storfugl
Langestølen: Orrfugl og haukugle (mars-april), vadere som enkeltbekassin, vipe og spover (både små og stor), samt trane, buskskvett, gulerle, jordugle og med hell hornugle (sent i april-mai), vendehals og dvergspett (juni) - de to sistnevnte fortrinnsvis på høgda mellom Langestølen og Flya.
Ved Flya (elva, der den går langs veien): Fossekall 
Rundt Tyrisholt: Blåstrupe, steinskvett i mai-juni, dobbeltbekkasin i vierområdene fra Tyrisholt mot Brattåsen, jordugle, trane
Rundt Brattåsen: Tårnfalk, fjellvåk, lirype 
Tjerna sør for Gauklia: Sjøorre, storlom, myrhauk (med hell til og med steppehauk), spover (både små og stor) (mai-juni)
Jaslangen/Brua over Buaråne: Rødstjert, laksand, fossekall
Ved Rennsenn: Trane
Sundheimselvi (Ulnes): Fossekall (hele året), gulsanger (tidlig sommer)

Tips: Start gjerne før soloppgang ved Tisleidalen og bruk mesteparten av dagen.

Adkomst: Via Tisleivegen (bomvei) fra Tisleidalen eller via Panoramavegen (bomvei) fra Vaset.

Last updated: 05/24/2023

Source: Valdres Destinasjon

Fuglekikking - Stølsvidda

Sider du nylig har besøkt