Dynamic Variation:
Offers
Choose Language
Search & Book Sponsored Links
Search
or search all of Norway
Eastern Norway

Fuglekikking Tufsingdeltaet (Innkjøring)

  •  /  km From You
Overview

Utløpet av elva Tufsinga i Femunden danner et over 3 km2 stort, grunt, starrbevokst deltaområde omgitt av flate myrkjøler med viersnar, sumpbjørkeskog og furukoller. Dette er et av de mest fuglerike våtmarksområdene i denne delen av landet, og har sågar internasjonal vernestatus. Tufsingdeltaet er viktig både som rasteplass for trekkende fugler og som hekkelokalitet for en rekke arter, særlig ender og måkefugler – dvergmåke sees iblant på sensommeren og svartterne er registrert. Ved lav vannstand utover sommer og tidlig høst kan også trekkende vadere finne gunstige rasteplasser i de grunne vikene. Tufsingdeltaet regnes som Norges mest velutviklede fuglefotdelta, hvilket innebærer at elveløpets to bredder strekker seg utover i sjøen som smale, parallelle landtunger i forlengelsen av elveløpet.


  • Last Updated:
  • Source: Wildlife
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad