Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Øystre Slidre

Fuglekikking - Valdresflye

Valdresflye er en høyfjellsslette på nesten 1400 moh mellom kommunene Øystre Slidre og Vågå sørøst for Jotunheimen og nordvest for Langsua Nasjonalpark. Her finner du et rikt fugleliv, med de fleste sørnorske høyfjellsarter. 

Mange arter er lett å observere rett fra bilen, ved å kjøre sakte over sletta. Benytt deg av de lange sidestripene på begge sidene av veien for å unngå å forstyrre trafikken. Tidlig i sesongen, når snøen fortsatt ligger, vil mange arter holde seg på bare rabber og steiner langs veien og er enkle å finne. Senere i sesongen anbefales det å gå seg en tur. Parker i nærheten av nybygget Valdresflye 1389 (god kapasitet langs sidestripene) og følg merket sti opp på Fisketjernnuten. Tidlig i sesongen vil temmincksnipa være lett å få hørt og sett ved store steiner nær veien. Steinskvett og heipiplerke er tallrike. Fra omtrent halvveis opp mot toppen er fjellerka temmelig grei å finne, og også fjellrypa holder til her. Fra toppen, gå mot nordøst mot Heimdalen. På snøleiene i bratthenget holder snøspurven til. Du kan gå en runde og ta deg ned fra toppen mot sør, der det er mindre bratt. Her er noen steinleier der lappspurv er mulig å se. På Fisketjerna ligger det ofte ender, noen ganger er haveller blant dem (teleskop nødvendig). Sandlo og fjæreplytt er lettest å finne ved å gå en runde rundt tjerna på vestsida av veien. I gode smågnagerår kan man også påtreffe fjelljo på Flye, og fjellvåk kan ses jaktende og overflyvende. 

I bratthenget av Synshorn (sør for selve Flye) pleier det å hekke tårnfalk. Ved Heimdalsmunnen (nord for selve Flye) kan man gå etter ringtrost, steinskvett og blåstrupe i liene mot Brurskardknappen. På andre siden av veien, i liene mot Leirungsdalen, hekker heilo.

Valdresflye er lett å kombinere med Jotunheimvegen.

Atkomst: Med bil fra sør eller nord langs fv. 51 til Valdresflye. Med buss fra Fagernes/Beitostølen eller Vågå/Lom fra medio juni (www.jvb.no og www.innlandstrafikk.no).

Beste tid: Fra begynnelsen av juni (avhengig av snøforholdene) til ca. medio juli, gjerne veldig tidlig på dagen.

 

Kilde: Valdres Destinasjon

0

Fuglekikking - Valdresflye

Sider du nylig har besøkt