Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Tolga

Galleri TØYsentralen

Galleri TØYsentralen ligger i Tolga kommune, og er i dag en viktig arena for samtidskunst i Nord-Østerdalen. Galleriet ønsker å speile relasjonen mellom kunst, omgivelser og lokalmiljø, og gir muligheter for møter mellom profesjonelle kunstnere og publikum. Målet er å bidra kulturelt til vår egen region med å vise samtidskunst av kunstnere fra store deler av landet og fra regionen.  TØYsentralen ønsker å tilby gode og inspirerende faglige møter på tvers av ulike kunstuttrykk og tradisjoner til kunstnere og publikum i alle aldre.  Galleriet ønsker å skape engasjerende møter mellom kunst og mennesker som inkluderer og aktiviserer, og har vokst frem til å bli et kraftsenter for visning av kunst, med tilbud til Tolga skole med omvisning av utstillinger, workshop og møter med kunstnere for barn og unge.

Galleriet holder i dag hovedsakelig utstillinger, vår, sommer og høst. 

Utenom utstillingsperioder har galleriet tilgjengelig utvalg av kunstverk innen ulike uttrykk, grafikk, maleri, kunsthåndverk, skulptur. Ønsker du glede andre med en kunstgave, veileder TØYsentralen gjerne med valg av kunst til private og offentlige rom.

Historikk:

Beliggenheten til TØYsentralen har sin historie fra 1920 tallet, hvor byggmester Andreas Sandmæl bygget et feriehus med navn "Gildestova" Hotel Central ble bygget på tomten som sto ferdig i 1932. Hotellet ble revet i 1978. Central på Tolga hadde en turistattraksjon av de sjeldne på den tiden. I hagen og på gårdstunet sto det store og små dyreskulpturer, som også er laget av byggmester Andreas Sandmæl. En del av skulpturene står der fortsatt i dag.

Manufakturbutikken TØYsentralen ble bygget i 1955 og ble drevet av Klara og Erling Dahl fram til tidlig 1980-tallet. Etter den tid har det vært ulike leietagere i lokalet, inntil Galleri TØYsentralen ble åpnet med første utstilling, med sommerutstillingen 2008. Navnet er beholdt og logoen er hentet fra det opprinnelige skiltet fra manufaktur butikkens tid. 

Galleriet drives av Helga D Storbekken, som er født og oppvokst på Tolga. 

"I en nasjonal formidlingshistorie kan man si at institusjonen manifesterer seg som en fullverdig erstatning og arvtaker etter det sentralstyrte Riksgalleriet. Riksgalleriet var en omreisende formidlingsinstitusjon med formål om å høyne den estetiske kunnskapen i hverdagen og drev på 1950 til 1990-tallet under mottoet «Kunst til folket!». sitat fra pressemelding av kunsthistoriker Ingunn Almedal"


Kilde: Destinasjon Røros

0

Galleri TØYsentralen

Sider du nylig har besøkt