Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Vestre Slidre

Gardbergfeltet og Einangsteinen

Gardbergfeltet i Vestre Slidre i Valdres er et område på mer enn 2 km2.

Her er det registrert over 550 gravrøyser og mer enn 900 funn fra romersk jernalder og fram til vikingtiden. Hele området har blitt brukt som gravfelt i gjennom hele perioden fra eldre og yngre jernalder. Det var ellers ikke vanlig å ha ”offentlige gravplasser” i førkristen tid. Gravene var som oftest tilknyttet en gård i små gravfelt, men det finnes også større gravfelt med graver fra flere gårder. Området har også spor etter jernutvinning. Skålgroper blir vanligvis datert til bronsealderen.

Oppland Fylkeskommune og Valdresmusea har delt bevarings- og formidlingsansvar for feltet, mens Vestre Slidre kommune har ansvar for skjøtsel.

Pollenanalyser fra området viser at det har vært husdyrhold i området i 4500 år.

Einangsteinen fra ca. 300 e. Kr. er den eldste runesteinen i Nordvest-Europa som står på sin opprinnelige plass. I Norge er det bare en runestein til som ikke er flyttet, og denne er yngre enn Einangsteinen. Runer ble tatt i bruk for 2000 år siden, og var i bruk til omkring år 1400. Runeinnskriften på Einangsteinen er i de eldre runer, og innskriften lyder slik:

Ek Godagastir runo faihido = Eg Gudgjest rita runene

Adkomst: Følg E-16, sving inn mot Slidre Sentrum. Følg skilting mot Gardbergfeltet. Egen Parkering.

Kilde: Valdres Destinasjon

0

Gardbergfeltet og Einangsteinen

Sider du nylig har besøkt