Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Porsgrunn

Gea Norvegica Unesco Global Geopark, Porsgrunn

Porsgrunn kommunes berggrunn består av et mangfold av bergarter med ulike aldre og ulike historier.

På Vestsiden, i området ved Frydentopp, finner du Porsgrunns eldste bergarter. Dette området er en del av det man kaller det norske grunnfjellet, og består av granitt og gneis dannet for mer enn en milliard år siden. 

Disse prekambriske bergartene har vært igjennom mye, for eksempel fjellkjede-dannelser og –nedbrytning. Under en av disse fjellkjedene, ble nesten hele Porsgrunn kommune, og for øvrig hele kysten ned til Kristiansand, presset opp og over deler av berggrunnen i nordvest. Dette skjedde langs en enorm forkastning, som siden har blitt aktivert flere ganger opp igjennom historien. Denne forkastningen går midt i sørlige deler av Porsgrunnselven, og er grunnen til at «Ælva» brekker 90 grader mot øst, og ut i Frierfjorden. Beveger du deg litt østover er du straks inne i et område preget av en helt annen geologi.

Berggrunnen øst for Vestsiden skole, som utgjør store deler av kommunen og hele bysentrumet, ble dannet da Norge lå sør for ekvator. Men ikke nok med det, det lå også under vann, og bergartene ble avsatt på havbunnen, derav avsetningsbergarter (sedimentære bergarter). Disse ble dannet fra 542 til 417 millioner år siden, og geologisk kalles disse steinene for kambro-siluriske, etter periodene de ble dannet under. Her finner du blant annet sandsteiner, skifere og kalksteiner med rikt organisk innhold, noe som har lagt grunnlaget for flere industrier i området.

Videre østover, mot Bjørkedalen, trer du på nytt inn i et område som byr på en ny geologisk historie. Her er du innenfor et området hvor det for ca. 300 millioner år siden utspant seg et inferno av vulkanske utbrudd, og dette er berggrunnen restene av. På denne tiden sprakk jordskorpen opp, og en rekke vulkaner ble dannet idet flytende magma fra mantelen trengte seg opp i dagen. Hendelsen kalles i dag for Oslo-riften, og spor etter denne vulkanismen finner du altså i Porsgrunn kommune. Bergarter som er særlig utbredt er syenitt og larvikitt.

I Porsgrunn kommune finner du også geoparkens kontorer og besøkssenter, i gamle Porsgrunds Porselænsfabrik. Her er det mulighet for å komme innom for å utforske alt du måtte lure på vedrørende geoparken, både gjennom geoparkutstillingen og gjennom oss de jobber der.

Kilde: VisitGrenland AS

0

Gea Norvegica Unesco Global Geopark, Porsgrunn

Sider du nylig har besøkt