Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Brusand

Giggen fra Ingermanland

Jærkysten er en farlig kyststripe for skipsfarten. Flere skip har strandet her og noen hus på Jæren er bygget med materiale fra forliste skip.

Snorre Sturlasson advarer sjøfarende om denne kyststrekningen allerede på 1200-tallet. Et av de største forlisene vi vet om er fullriggeren «Ingermanland» som gikk på grunn utenfor Sørlandet i 1842. Vraket drev vestover og sank utenfor Hårr. Om bord var det 892 personer. 389 omkom. 503 ble reddet.

Du kan i dag besøke kapteinsbåten Giggen som drev i land i et eget museum på Kvassheim fyr. Der kan du se den flotte og lettrodde båten som ble brukt av kapteinen på «Ingermanland». Du kan også lære mer om skipets historie, mannskap og skjebne.

Giggen kom til Jærkysten

Tirsdag 13. september 1842 nådde kapteinens representasjonsbåt Jærkysten. Dette var en lang, slank og lettrodd gigg. Losene gikk ut og fikk giggen i land til gården Årsland. Om bord var det fremdeles ti levende. Tre av dem døde på Årsland før lege kom fram.

Før de overlevende fra giggen reiste fra Årsland, var de med på å bære sine døde landsmenn til graven på Varhaug gamle kirkegård. Ifølge prestens innføring i kirkeboken var det i alt ni personer fra «Ingermanland» som ble gravlagt den dagen. Presten ville ikke møte fram for å foreta gravferdsritualet og kaste jord over graven, trolig fordi de døde ikke tilhørte den protestantiske kirken. En av de russiske overlevende sa noen ord ved graven.

I 1966 fikk Varhaug sokneråd satt opp en minnestein over de ni døde fra «Ingermanland» på kirkegården på Varhaug. Gravsteinen har denne teksten: «Om ingen vet hvor graven er et minne får de hver og en ved denne minnestein.»

Vraket av «Ingermanland»

Vraket av «Ingermanland» ble om kvelden fredag 16. september observert utenfor Hårr. Om natten må vraket trolig ha sunket så mye at mesanmasten fløt løs. Den ble dagen etter funnet ilanddrevet ved Hå prestegård, og solgt på auksjon. Ifølge muntlig tradisjon skal det fremdeles finnes rester av «Ingermanland» på havbunnen, litt sørvest for Hårr.

Giggens nye liv

Etter forliset ble giggen solgt på auksjon. Konsul Jacob Sømme fra Stavanger kjøpte den 9,5 meter lange båten og tok den med til byen. I 1868 tok roere fra Stavanger 1. premie i sin klasse i den store roregattaen i Stavanger med giggen fra «Ingermanland».

I 1873 kom giggen i Stavanger kommunes eie. Alexander L. Kielland skal ha brukt giggen da han som borgermester tok imot Otto Sverdrup som kom fra Nordpolferd med «Fram» i 1902. I 2005 overtok Hå kommune giggen fra Stavanger kommune etter innspill fra Jæren Kystlag. Giggen har nå fått sin endelige plassering i et eget bygg ved Kvassheim fyr.

Kilde: Region Stavanger

0

Giggen fra Ingermanland

Sider du nylig har besøkt