Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Luster

Gjerde - Haugafjellstølen

Sørvend, solrik og til dels bratt tur som gjev dei tøffaste mogelegheit for bading i ei oppdemd tjørn i høgfjellet. Haugafjellstølen er ein av dei mest brukte trimturane for innbuarane på Gjerde. Stølen ligg i ly for trekk, men likevel med eit vakkert utsyn. Fram til 1952 var her eit yrande stølsliv med budeier, mjølking og ysting. Stølshusa og dei beitande sauene minner oss om denne tida.

Start ved parkeringsplassen ved Jostedal Hotell, Gjerde. Gå 300 meter til fots på bilvegen mot Krundalen frå Gjerde, fram til skilt merka Haugafjellstølen, på høgre side av vegen. Følg den godt merkte stien oppover til Vårstølen, der utsynet mot Jostedalen, Myrhorn og Vangsen opnar seg.

Frå Vårstølen, på vel 300 meters høgd, går stien i bratte og til dels luftige slyng opp i om lag 750 meters høgd. Her flatar terrenget ut framover mot fjellryggen like sør for Haugafjellstølen. Rett før stølen går du ned ein liten unnabakken og i vestleg retning rundt eit lite vatn. Stølshusa ligg på nordsida av dette vatnet. I nord ligg Nigardsdalen fram mot Nigardsbreen. I vest ligg Haugavarden, 1369 m.o.h. Til Haugavarden er det ein halvgod sti eit stykke på veg, medan siste delen går i ur og sva

Gå tid: 1,5-2 t
Høgdeforskjel: 180 m - 740 m
Distanse: 2,5 km ein veg
Turkart: Breheimen

Kilde: Visit Sognefjord AS

0

Gjerde - Haugafjellstølen

Sider du nylig har besøkt