Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Gol

Gol bygdemuseum

Gol bygdemuseum

GOL BYGDEMUSEUM
Høyt over dalbunnen!

Oppe i dalsiden ved Hallingdal Folkehøgskole, med flott utsikt over Gol, ligger gården Skaga. Den siste bonden på Skaga overdro gården til Hallingdal Høgskolelag på 1950-talet og det gamle gårdstunet med innbo ble museum. Senere har museet fra andre plasser skaffet seg hus som er en naturlig del av et tun, men som hører til på en gård: badstue, kvernhus, stølsbod og i tillegg en skolestue.

Blomsterengen på Skaga står urørt til midten av juli. Da har du mulighet til å delta på slåing med ljå og rive. Grupper kan bestille omvisning også utanom vanlig åpningstid.

For oppdateringer og nyheter se vår hjemmeside og følg oss på Facebook

Velkommen til Gol bygdemuseum!


Åpningstider:

1. juli - 31. juli. Tirsdag - fredag kl 11.00-16.00

Priser:
Voksne kr 70,-
Barn, studenter, pensjonister kr 50,-
Grupper (min. 10 personer) kr 50,-

I sommersesongen gir en billett inngang til alle 6 museene i 6 dager (Hallingdal museum Nesbyen, Hol bygdemuseum, Hol gamle kirke, Dagali museum, Ål bygdamuseum, Hemsadal bygdatun og Gol bygdemuseum)

Ved spesielle arrangement gjelder andre priser.


Last updated: 01/02/2024

Source: Visit Innlandet

Gol bygdemuseum

Sider du nylig har besøkt