Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Tynset

Grøtådalen gruver, Tylldalen

En del av Grøtådalen er godt synlig når du kommer ned "Strupa" langs riksvei 30 fra Tynset til Tylldalen. Fra riksvei 30 går det en forholdsvis sterk sti opp i Grøtådalen der riksveien går i bru over Grøtåa. Dalen er på enkelte steder ganske trang og dramatisk. Her ble det drevet gruvedrift på første halvdel av 1800-tallet. Fortsatt er det synlige spor etter denne drifta: malmtipper, to gruveganger og grunnmurer etter bolighus og stall for hestene. Det ble utvunnet kopper-, svovel- og magnetkis. Malmen ble kjørt ned til Nordset helt nord i Tylldalen, derfra fraktet til Tynset og så til Alvdal eller Tolga for å smeltes. Drifta ble nedlagt ca. 1850 da den ikke var lønnsom.
Etter dette ble det satt i gang prøvedrift flere steder i Tronden både på Alvdal- og Tylldalsida uten at det ble varig drift.
Gruvehistorie kombinert med en fin, og ikke alt for lang fjelltur.

Kilde: Destinasjon Røros

0

Grøtådalen gruver, Tylldalen

Sider du nylig har besøkt