Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Trofors

Grane bygdetun på Trofors

Grane Bygdetun formidler historien om tømmerfløting i elva Vefsna samt dramatiske hendelser under 2. verdenskrig. Her får du også historien om Norges nest største sølvgruve, som var i drift i Grane.

Grane har også lange tradisjoner med skogbruk, og har skogbruk og utmark som hovedtema på museet. På tunet kan du se kulturhistoriske hus fra 17- og 1800-tallet som har blitt flyttet dit fra forskjellige deler av kommunen.

Bygdetunet kalles også for Gammelsagmaro. Dette kommer av at før i tiden lå ei sagmare, altså ei sagstilling for håndsaging av tømmer, på dette området. Ei rekonstruert sagmaro er satt opp inne på tunet. Området er for øvrig et vakkert og populært turområde med fine rasteplasser langs Vefsna. Et annet område der mye av Granes historie er samlet, er i Stavassdalen. Der finner man spor etter gårdsdrift fra 1700-tallet, samiske boplasser, spor etter tømmerfløting og en masse spennende krigshistorie. Les gjerne mer om Stavassdalen på https://stavassdalen.no.

Museet har også utstillinger i underetasjen på Laksforsen litt lenger nord i Grane kommune. Der kan du oppleve den mektige 17 m høye Laksforsen og Helgeland Museums bildeutstilling med tema fra Vefsnavassdraget.

I dag holder også RiverNorth Rafting til på bygdetunet med sin villmarksleir og ulike raftingtilbud.

Les mer om Helgeland på www.visithelgeland.com

Kilde: Helgeland Reiseliv as

0

Grane bygdetun på Trofors

Sider du nylig har besøkt