Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
ETNE
TripAdvisor rating of 4

1

Grindheim Kirke Etne

På Grindheim kan man se sammenhengen mellom kirke, kirkegård og førkristen gravplass, som på Støle. Her fantes tidligere det største gravfeltet i Etne med over 200 gravhauger.

I dag er det meste oppdyrka og bare enkelte store hauger er igjen på jordene. Lengst sør ligger et stort felt med småhauger. Gravplassen er brukt siden bronsealderen. Kirken er en middelaldekirke fra 1728, bygd i tre. kirkeklokker fra 1628 og 1751. Inntil nordveggen står en 3,75m høy runestein som ble funnet i kirkegårdsmuren. På denne er det hogd inn et kross samt runeinnskrifta: "Tormod reiste denne steinen etter Tormod Svidande, far sin". Det er en minnestein fra ca.1050.

Kilde: Destinasjon Haugesund & Haugalandet

0

Grindheim Kirke Etne

Sider du nylig har besøkt