Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Otta

Gudbrandsdalsmat

Gudbrandsdalsmat SA er eit andelslag av dedikerte matprodusentar som er med å forme Gudbrandsdalen til ein av dei fremste matregionane i Norge. Vår oppgåve er å fremje og distribuere lokale matprodukt frå våre produsentar til butikkar og serveringsstader - i dalen og i heile landet. Dette gjer oss til ein sentral aktør i å bevare og fremme matkulturen i regionen.

Vi legg stor vekt på kvalitet og lokal forankring. Gjennom vårt arbeid tilbyr vi turister unike smaksopplevingar som formidlar historien og tradisjonane til Gudbrandsdalen og gjev besøkande eit autentisk innblikk i regionens identitet.

Vi tilbyr ein enkel og effektiv distribusjonsløysing: Eitt kontaktpunkt, ein ordre, og ei levering. Vårt samarbeid med Tine gjer det mogleg for oss å tilby eit bredt utval av høgkvalitets lokale varer til både innbyggjarar og turistar.

Med Gudbrandsdalsmat SA, støttar du mangfaldet og kvaliteten av norskproduserte varer, samtidig som du nyter eksepsjonelle produkt frå våre produsentar.

Kilde: Nasjonalparkriket Reiseliv AS

0

Gudbrandsdalsmat

Sider du nylig har besøkt