Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Lillehammer

Gyro Conference

Gyro Conference bidrar til at ditt arrangement blir en verdifull opplevelse for deg som arrangør og vertskap, og for deltakerne.

Gyro Conference bidrar til at ditt arrangement blir en verdifull opplevelse for deg som arrangør og vertskap, og for deltakerne.

Gyro Conference er et ledende PCO-selskap i Norge.
Vi har bred kompetanse innen faget med over 20 års erfaring. Vårt medlemskap av IAPCO – International Association of Professional Congress Organisers – bekrefter våranerkjennelse, internasjonale erfaring og kompetanse. 

Gyro Conference har vært ansvarlig for planlegging og gjennomføring av en rekke større og mindre prosjekter, konferanser og arrangementer i både offentlig og privat regi, samt for organisasjoner. Porteføljen spenner fra større internasjonale arrangement og kongresser til nasjonale begivenheter og konferanser.

Gyro Conference har bred og sammensatt kompetanse innenfor alle områder knyttet til utvikling og gjennomføring av arrangementer.
Tjenestene omfatter utarbeidelse av mål og strategier, utvikling av konsepter og kreative løsninger, kvalitetssikring, prosjektledelse, nettsider/markedsføringsaktiviteter, påmelding, abstracts, utstilling,  budsjett / regnskap, operativ gjennomføring og beredskapsplanlegging.

Gyro Conference har erfaringen og ressursene som er nødvendige for å gjennomføre store arrangementer.
Selskapet besitter videre et utvalg av solide og gjennomprøvde underleverandører. Som en av de største aktørene i det norske markedet har Gyro Conference en unik kapasitet ved at vi selv er 10 ansatte samt at vi har 72 gode kollegaer i vårt eierselskap Gyro AS.  Gyro er Norges største eventselskap. Dette gjør at Gyro Conference har godt med ressurser til rådighet og vil kunne hente inn det nødvendige av både bemanning og kompetanse utover PCO-oppgaver.

Kilde: Visit Lillehammer

0

Gyro Conference

Sider du nylig har besøkt