Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Halden

Hällevegen - Historisk vandring

En Historisk vandrerute fra Sverige til Halden.

Allerede på 1600-tallet var Halden, etter den tidens målestokk, en stor by. Produksjon av trelast og tømmer dannet grunnlaget for en utstrakt handel med omverdenen.  Stedet var først ladested og ble omtalt som Hallen inntil den ble tildelt handelsprivilegier i 1665 og fikk navnet Fredrikshald. Fra fjern og nær kom folk for å kjøpe og selge sine varer. Mange svensker kom også for å arbeide på sagbrukene og utover 1800-tallet jobbet det mange på industribedriftene som etablerte seg langs Tista. 

Det dannet seg mange handelsveier eller stier inn til byen. En av de mindre kjente stiene som ble benyttet, er den som ble benyttet av folk fra Bomarken, Rävmarken og Knipan på vestsiden av innsjøen Stora Le i Sverige. Heldigvis er det samlet mange historier om trafikken langs den over 4 mil lange vandringsruta. Disse gir oss innblikk i menneskenes liv og slit på den tiden da folk herfra som regel var sin egen hest. Denne handelen var ekstra stor i unionstiden fra 1814-1905. Svenske bønder kom i sommerhalvåret til” Byen” med korn og karve, smør og skinn, vadmel og lerret, kjøtt og flesk. Kvegdriftene sneglet seg langs krokete veier. Vinterstid kom” jern-svenskene” over snødekt land og frosne sjøer i slederekker med tyngre varer: jern og spiker, bek og tjære. Hjem tok de med seg salt, tobakk og såpe, brennevin, klær og kolonialvarer. De større forretningene i byen var utstyrt både med stallrom og” bondestuer” for overnatting.

Hallevägen inngår i serien Historiske vandreruter, som er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og Riksantikvaren. Målet med dette prosjektet er å gjøre gamle vandreruter mer kjent og mer brukt. Det er allerede etablert og merket 15 vandreruter over hele Norge. Disse kan man lese mere om på: ut.no/historiske vandreruter.

Vår rute begynner i Rävmarken på svensk side, ca. 8 km fra grensen. Her, ved grendehuset Rävlyckan, hadde den norske hjemmefronten base under 2. verdenskrig. Leden starter på litt gjengrodde stier inn til den svenske nasjonalparken og deretter frem til DNT-hytta i Budalsvika. Hytta har 15 sengeplasser og er åpen hele året.

Hallevägen går gjennom Lundsneset natureservat og følger veien mellom Boksjøene, før den vender nordover og passerer flere gamle husmannsplasser og gapahuken ved Angerstjern. Denne huken benyttes gjerne til overnatting. Hit er det ca, 11 km. Stien videre kommer ut på veien gjennom Hafsrød, går langs Store Erte og inn i Ertemarka. Her ligger Ertekroken, som også er Tistedalen Friluftslag sin ubetjente DNT-hytte med 6 sengeplasser. Det er nesten 25 kilometer mellom hyttene.

Det er mange merkede stier i Ertemarka. Hallevägen følger her Lille Ertevann og den går på vei gjennom tettstedet Tistedal. Siste del leder gjennom Fredriksten Festning, før nedstigningen til Halden sentrum.

Denne ruta er forsøkt lagt etter den opprinnelige Hallevägen. Noen steder er ruta endret for å gi dagens vandrere en bedre naturopplevelse og den tar i størst mulig grad, hensyn til grunneiere og beboere langs stien.          

Last updated: 04/17/2024

Source: Halden Turist

Hällevegen - Historisk vandring

Sider du nylig har besøkt