Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Rakkestad

Høitomt Husmannsplass, Rakkestad

En intakt husmannsplass

Høitomt er en gammel husmannsplass i Rakkestad kommuneskoger. Her er det kjent bosetting fra 1749, men en må anta at det her vært bosetting her fra adskillig tidligere tider. Siste fastboende flyttet herfra i 1964.

Ettersom Høitomt er en av de få intakte husmannsplassene i Rakkestad har det blitt etablert en venneforening i tilknytning til plassen. De driver vedlikehold av stedet og arrangerer: «Et sommerdøgn på husmannsplassen» – hvert annet år (oddetallsår) – her kan en oppleve noe av livet på en husmannsplass i eldre tider.

Last updated: 08/01/2023

Source: Visit Indre Østfold

Høitomt Husmannsplass, Rakkestad

Sider du nylig har besøkt