Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Vestby

Hølenviadukten og Smaalensbanen

25 år etter at det siste toget passerte er nå deler av Smaalensbanen og Hølenviadukten tilrettelagt for gående og syklende. Med åpen bru blir den gamle jernbanelinja mellom Sonsveien og Kjenn igjen en sammenhengende trasé. Denne gangen i ny drakt som turvei.

Smaalensbanen: Fra nedlagt jernbanetrasé til turvei og friluftslivsområde
Smaalensbanen er en del av den gamle jernbanetraseen gjennom Vestby kommune. Traseen strekker seg fra Kjenn og Kjennstjernet i nord, gjennom Hølen tettsted over Hølenviadukten, til Sonsveien stasjon i sør. Som gammel jernbanetrasé er Smaalensbanen flat, og derfor tilgjengelig for alle. Området egner seg til fot- og sykkelturer, og som transportåre gjennom Vestby kommune. Hele traseen er ca. 5 km lang.  

Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen stod klart i 1996, og det siste toget passerte Hølenviadukten 21. september samme år. Det ble satt opp sperringer på hver side av jernbanebrua for at ingen skulle ta seg ut på den. Strekningene sørover mot Sonsveien stasjon, og nordover mot Kjenn, har fått turveidekke etter initiativ fra blant andre Hølen og Saaner vel, Kjenn vel og Hølen idrettsklubb. Den avsperrede brua har imidlertid blitt stående igjen som en «missing link» for en sammenhengende turveitrasé. 25 år etter nedleggelsen er endelig Hølenviadukten åpnet igjen, denne gangen for gående og syklende.

Hvis du vil lese mer om turen og Smaalensbanen kan du gjøre det her.

Medlemsoppføring fra Visit Greater Oslo


Kilde: Visit Greater Oslo

0

Hølenviadukten og Smaalensbanen

Sider du nylig har besøkt