Dynamic Variation:
Book
Norway Now
Choose Language
Search & Book
Search
or search all of Norway
Eastern Norway Andebu

Høyjord stavkirke

  • Høyjord, Andebu
  •  /  km From You
Overview

Vestfolds eneste bevarte stavkirke. Den ble bygget i to perioder, koret i romansk stil sist på 1100-tallet, skipet i gotisk stil fra siste del av 1200-tallet. Restaurert i 1948. Kirken er en av tre stavkirker i Norge som har midtstolpe. Opprinnelig var det jordgulv i kirken, med noen paller langs veggene. Her kunne gamle og skrøplige sitte, resten stod under messen.


Kirken har 12 bærestolper eller staver, alle ulike, og en midtstolpe. Kirken har vært rikt dekorert. Gamle dekorasjoner som har vært mulig å tyde, er frisket opp av Finn Kraft. 8-10 godt synlige innvielseskors er fra kirken var ny. På nordveggen er det tegnet en Hansakogg fra ca. år 14-1500.


Altertavle: Treskjæringen på altertavlen er i Jarlsberg-renessanse fra 1630-40-årene.
Alterbildene vi ser idag "Korsfestelsen" og "Himmelfarten", er malt av Finn Kraft i 1960. Bildene er malt på plate som er satt utenpå de gamle renessansemaleriene (to "fargeglade bilder med store klumpete figurer").
Prekestol: Fra 1848, malt av Hans Andersen Sjue.
Døpefont: I tre fra 1782, med messingfat fra 1683.


Blant kirkens skatter kan nevnes: Vindfløy av bronse fra før 1290. Runestav med runeinnskrift og hakk for bønner. To kister fra middelalderen. Sølvkalk fra 1791. Røkelseskar i bronse.
Tekst: Andebu kommune


Mer informasjon
Høyjord stavkirke ligger i Vestfold, ca. 20 km nordvest for Tønsberg. Det er den eneste stavkirken som er bevart i denne delen av landet. I mer enn to hundre år var kirken bordkledd og hvitmalt. Først i 1905, da Riksantikvaren skulle foreta en oppmåling, kom stavkirken til syne bak kledningen.


Høyjord eller "Haugagjerdi" er opprinnelig bygget i to perioder. Koret stammer fra slutten av 1100-tallet og er oppført i romansk stil, med runde lysåpninger. Det gotiske skipet ble bygget ca. 100 år senere, og har rester av lysåpninger formet som kløverblad samt de karakteristiske gotiske spissbueåpningene.


Slik kirken fremstår i dag, er den et resultat av en lang bygningshistorie. Allerede i 1689 var den svært forfallen og trengte en omfattende istandsetting. Det ble lagt ny himling, den karakteristiske svalgangen rundt kirken ble fjernet og den ble bordkledd utvendig. På midten av 1800-tallet gjennomgikk den en ny istandsetting. Denne gangen ble den bordkledd innvendig og tilført et galleri. Dermed var i lang tid middelalderkirken både glemt og gjemt. "Sognet hadde fått en høyst ordinær kirke med simpelt arbeide". (Bergh 4).


Kirken har 12 opprinnelige bærestolper (staver), som alle er forskjellige. Under restaurering av kirken, som tok til i 1948, fant man imidlertid fundament for en midtmast under kirkegulvet. En ny ble satt opp, og kirken regnes i dag som èn av tre midtmastkirker, d.v.s langkirker av "Numedal-typen". (Storsletten 1993: 45). Ellers er stavkirkens interiør i stor grad preget av den svært omfattende "ombyggingen" som ble foretatt like etter krigen, under ledelse av arkitekt Otto L. Scheen. Alt som ikke var opprinnelig ble "skrelt" bort. Gunnar Bugge antyder i sin bok, "Stavkirker", at en slik gjennomgripende restaurering ikke ville blitt foretatt i dag. "Bortsett fra ytterveggene ble alt revet. De ble hevet opp på nye fundamenter. Nytt, spontekt takverk ble lagt inn, med sterkere helning. En ny takrytter bæres av midtmasten. Veggene ble isolert og panelt utvendig. Dekoren ble pusset opp, og et hvelvet tak innlagt i koret, med basis i fundne merker. De eldste etterreformatoriske vinduene ble tatt opp igjen. En original korskillevegg hadde ikke etterlatt seg tilstrekkelige spor til å bli satt opp. De gamle dørene ble erstattet av nye av samme slag, en opprinnelig syddør i skipet lukket man igjen. Våpenhuset ble fornyet, med åpen forhall. Sakristiet fra forrige århundre ble skiftet ut med et nytt i harmoni med kirkens eksteriør". (Bugge 1994: 186).


Til tross for en slik bygningsmessig medfart har Høyjord stavkirke likevel beholdt sitt stavkirkepreg. Den har også utrolig nok enkelte opprinnelige symboler intakt. Tekst: Anne Kari Vilnes


  • Last Updated:
  • Source: Visit Tønsberg
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad