Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Sarpsborg

Hafslund Hovedgård

Hafslund Hovedgård er en av landets mest praktfulle og best bevarte herregårder fra senbarokken, og hovedbygningen er et fredet kulturminne.  

Hafslund Hovedgård er en av landets mest praktfulle og best bevarte herregårder fra senbarokken, og hovedbygningen er et fredet kulturminne.

Hovedgården dateres tilbake til 1400-tallet og var trolig et krongods. Etter en dramatisk brann i 1757 ble hovedbygningen bygget opp igjen etter inspirasjon av Ludvig XIVs slott Versailles og sto ferdig i 1762. Herregården lå strategisk plassert ved Kongeveien til Christiania og har innlosjert både konger, adelsfolk og kulturpersonligheter.

Hafslund Hovedgård har opp igjennom historien vært eid av kjente norske slekter som Werenskiold, Huitfeldt, Elieson og Wessel, og ble i sin tid driftet av sterke kvinneskikkelser som Anna Collett og Maren Juel.

På 1930-tallet ble den kjente arkitekten Arnstein Arneberg engasjert av Hafslund-konsernet for å restaurere hovedbygningen tilbake til fordums storslåtte prakt. Arven etter Arneberg er særegent og nydelig vedlikeholdt, og det er i nyere tid gjort helt spesielle investeringer innen kunst og antikviteter. Dermed fremstår Hovedgården i dag som en av Norges fornemste 1700-tallsbygg med sjeldent høy kvalitet også på interiørene.

Et 100-mål vakkert og idyllisk parkanlegg med flotte alleer omgir hovedgården. I parken ligger Kongepaviljongen – også en rekonstruksjon av Arneberg.

Aktieselskapet Hafslund ble stiftet i 1898, og ble kort tid etter stolt eier av hovedgården. I dag eies Hafslund Hovedgård av Hafslund AS.

Kilde: Sarpsborg Turist as

0

Hafslund Hovedgård

Sider du nylig har besøkt