Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Verdal

Hallemsmarka gravhauger

HALLEMSMARKA
- i et landskap av ruvende gravhauger

Her er det en enestående samling av fortidsminner fra eldre og yngre jernalder, 500 f. Kr – 1030 e.Kr. Gravfeltet er det største i Verdal og et av de største i Nord-Trøndelag. I alt er det registrert 80 gravhauger og flere av disse er svært store. Tre av gravhaugene er over 30 m i diameter, hvorav den største er 40 m i diameter og 6 m høy.

Antallet fortidsminner og størrelsen på gravhaugene vitner som stor makt og rikdom i området og flere høvdinger / personer med mye makt. Forskere antar at det bare var personer med en viss posisjon og status som ble gravlagt i store gravhauger. Jo høyere status, jo større gravhaug eller rikere gravgods.

I 1870 ble en del av gravhaugene utgravd og da fant man en del gravgods som var svært interessant. Det ble funnet tekstilrester i fiskebeinsmønster som sier noe om den tids veveteknikk og klesskikk. Beltespenne med belegg av gull, bruksgjenstander og våpen som kniv, spydlodder, skjoldbule og skjoldhåndtak fant man også. I den ene graven ble det funnet et glassbeger fra Ukraina. På den tiden hadde glass høy status (200-400 e.Kr.) og det betydde mye å få med seg glass i grava. Arkeolog Karl Rygh gjennomførte utgravningene.

Kilde: Innherred Reiseliv

0

Hallemsmarka gravhauger

Sider du nylig har besøkt