Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Tinn

Hardangervidda nasjonalpark - sørøstlige del

Hardangervidda er Europas største høyfjellsplatå, og Norges største nasjonalpark. Rjukan ligger ved den sørøstlige delen.

Hardangervidda er Europas største høyfjellsplatå, og her ligger Norges største nasjonalpark. Naturen er variert, med bratt terreng og svimlende utsikt. Det meste av området er lett å ferdes i.

Naturen er variert fra flate vidder på østsiden til bratte fjell og fjorder på vestsiden.

Hardangervidda nasjonalpark er den største nasjonalparken i fastlands-Norge med sine 3422 km2 fordelt på fylkene Hordland, Buskerud og Telemark. I vest omfatter nasjonalparken områder som tilhører kommunene Odda, Ullensvang og Eidfjord, i øst Hol og Nore og Uvdal, og i sørøst Tinn og Vinje. Nasjonalparken ble opprettet i 1981, og halve arealet ligger på privat grunn.

Europas største villreinsstamme 
En viktig intensjon med nasjonalparken var å sikre områdene for villreinstammen som er Europas største.På Hardangervidda kan fremdeles villreinen foreta naturlige vandringer uten for store hindringer.

Hardangervidda regnes også som sørgrense for flere arktiske planter og dyr, spesielt gjelder dette fjellrev og snøugle.

Fiskemulighetene er mange og fjellørreten fra Hardangervidda er viden kjent for sin gode kvalitet.

Ferdsel på Hardangervidda 

For å verne om villreinen bes det om at man bruker allerede oppmerkede løyper om man skal ferdes på Hardangervidda. DNT har et godt utbredt løypenett. 

Aktiviteter på Hardangervidda fra Rjukan: 

- hytte til hytte 

- sykkel på Hardangervidda 

- Krossobanen - raskeste vei til Hardangervidda

- MB Fjellvåken - idyllisk båttur på Hardangervidda

Hardangervidda Nasjonalparksenter

Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu er formidlingsarena om naturen og villreinen på Hardangervidda. 

Kilde: Visitrjukan AS

0

Hardangervidda nasjonalpark - sørøstlige del

Sider du nylig har besøkt