Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Nore og Uvdal

Hardangervidda Nasjonalpark Vinter

Hardangervidda nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger innenfor Nord-Europas største høyfjellsplatå Hardangervidda, i fylkene Buskerud, Telemark og Hordaland. Parken ble opprettet 10. april 1981, for å «verne ein del av eit særleg verdfullt høgfjellsområde på ein slik måte at landskapet med planter, dyreliv, natur- og kulturminne og kulturmiljøet elles vert bevart, samtidig som området skal kunne nyttast for landbruk, naturvennlig friluftsliv og naturoppleving, jakt og fiske og undervisning og forsking"  og den dekker et område på 3422 km2. Nasjonalparken er fastlands-Norges største, og strekker seg fra Numedal og Uvdal i øst og Røvelseggi i Ullensvang i vest. I tillegg til turistforeningenes rødmerkete sommerruter på Hardangervidda, vil du innen Nore og Uvdals grenser finne et stort lokalt stinett. Dette gir alle som ønsker det svært gode muligheter for flotte friluftsopplevelser. Dessuten gir de lokale veiene i kommunen både unge og gamle gode forhold for å bruke sykkel på en trafikksikker måte.

Kilde: Turistkontoret Uvdal

0

Hardangervidda Nasjonalpark Vinter

Sider du nylig har besøkt