Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Drammen

Helleristningene i Skogerveien

Helleristningene i Skogerveien, Drammen er et felt med veideristninger fra sen eldre steinalder, ca. 6000 før nåtid. Feltet består av to bergpaneler rett ved siden av hverandre, vestvendt og ca. 60 meter over havet. Det antas at de har ligget i strandkanten da de ble laget. Tilsammen er det 46 figurer, de fleste av elg, men det er også en 2,3 meter lang hval, en ubestembar fugl og et dyr som har vært tolket som en bever. Det er i tillegg en del ubestemmelige tegninger. Dyrene er utført i ganske stilisert omriss og utstyrt med innvendig geometrisk ornering. Dette er det eneste veideristningsfeltet på Østlandet der det er avbildet både sjø- og landdyr.

Tekst: Wikipedia

Kilde: Destination Drammen

0

Helleristningene i Skogerveien

Sider du nylig har besøkt