Dynamic Variation:
Book
Norway Now
Choose Language
Search & Book
Search
or search all of Norway
Eastern Norway Hallingdal Hemsedal

Hemsedal bygdatun, Øvre Løkji

  • Øvre Løken, Hemsedal
  •  /  km From You
Overview

HEMSEDAL BYGDATUN, ØVRE LØKJI
Midt i kulturlandskapet

Bygdatunet øvre Løkji er ein av dei eldste gardane i Hemsedal. Det har sann synelegvis vore gard her sidan folkevandringstid. Bygningane, stugu, stolphus, låve, stall og smie skriv seg frå mellom 1642 og 1876. Tunet med hus og innbu gjev eit godt døme på korleis det var på ein gard i Hemsedal på 1600 til 1700- talet og opp mot vår eigen tid. Ei badstugu, ei forløe og ei stølsbu er satt opp utanfor sjølve tunet.

Kulturlandskapet som høyrer til garden har stått mest uendra gjennom hundreåra. Steingardar og rydningsrøyser fortel om slitet folk har hatt med å rydde dyrkingsjord i dei bratte bakkane. Skogen har ete seg innpå dyrkamarka gjennom fleire tiår, men restaurering, skjøtsel og beite er i ferd med å opne innmarka opp att. Kulturlandskapet på øvre Løkji er av «særleg nasjonal intresse».

På tunet går ein gamal stølsveg opp til Skogshorn. Han har vorte populær turstig som m.a. fører til Geiteberget, Storhøvde og Skuvefjell. Grupper kan tinge omvining også utanom opningstid.

For oppdatering og nyheter se vår hjemmeside og følg oss på Facebook


Velkommen til Hemsadal Bygdatun! 


Åpningstider: 
1. juli - 7. august. Tirsdag - søndag kl 11.00-16.00

Priser:
Voksne kr 70,-
Barn, studenter, pensjonister kr 50,-
Grupper (minst 10 personer) kr 50,-

I sommersesongen gir en billett inngang til alle 6 museene i 6 dager (Hallingdal museum Nesbyen, Hol bygdemuseum, Hol gamle kirke, Dagali museum, Ål bygdamuseum, Hemsadal bygdatun og Gol bygdemuseum)

Ved spesielle arrangement gjelder andre priser


  • Last Updated:
  • Source: Turistkontoret Gjøvik Land Toten
Click to activate
Hemsedal, Norway
The latitude and longitude
60° 50' 54" N / 8° 37' 21" E
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad