Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Tjørvåg

TripAdvisor rating of 5

3

Herøy Kystmuseum

Kystmuseet er den gamle handelsstaden frå 1800-talet, med ulike bygningar, interiør, fiskereiskapar og båtar.

Museet er ein viktig formidlar av øya si historie, og om sommaren tilbyr vi omvising. Sunnmørsjekta «Anna Olava» kompletterer den idylliske handelsstaden, og har heimehamn der. Jekta er ein rekonstruksjon gjort på bakgrunn av funn frå ei gamal jekt funnen på Håkonsholmen i Ulstein.

Omvising for grupper utanom opningstida kan avtalast særskilt.

Last updated: 03/26/2024

Source: Ålesund & Sunnmøre

Herøy Kystmuseum

Sider du nylig har besøkt