Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Leka

Herlaugshaugen

Herlaugshaugen er den største gravhaugen i Norge hvor man beviselig har funnet at mennesker er gravlagt. Arkeologer tror at haugen rommer et vikingeskip betydelig større enn de kjente Oseberg- og Gokstadskipene. 
Haugen med sine enorme dimensjoner signaliserer at de grønne gresslettene på Lekas østside trolig var hovedsetet for et av Namdalskystens viktigste maktsentra i yngre jernalder.

Herlaugshaugen var med i Fotefar mot Nord prosjektet. Les mer om Herlaugshaugen her. 

Kilde: Visit Namdalen

0

Herlaugshaugen

Sider du nylig har besøkt