Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Finnøy

Hesby kyrkje

Hesby kyrkje er en enskipet langkirke fra middelalderen. Den er bygget i stein og veggene er metertykke, og taket er høyt og bratt. Kirken ligger på vestsiden av Finnøy og er godt synlig fra sjøen og veien som er rett nedenfor.

Kirken gotiske detaljer i vinduer og portaler, og antatt byggeår er 1250 og dermed er kirken ca. 100 år yngre enn de andre middelalderkirkene i området. Kirken står på storgården Hesby og det er trolig gårdeier som har kostet byggingen. Kirken er første gang omtalt i et diplom fra 1309. Ifølge Lokalhistoriewiki kan de gotiske buene rundt vinduene være laget seinere og at vinduene var opprinnelig firkantet. I en artikkel i Stavanger Aftenblad for 20 år siden, ble det antydet at kirken kunne være eldre enn fra 1250 og kanskje bygd allerede på 1000-tallet.

Hesby kyrkje fikk ny prekestol 1623. Denne er skåret av Lauritz Snikker og malt av Peter Reimers. Det meste av inventaret fra middelalderen er borte, men det er et alterbord i stein og restene av en døpefont av stein. Kirken fikk nytt våpenhus på vestsiden og inngangsportalen ble flyttet hit i 1871. Og det ble bygget galleri og ny korbue i nygotisk stil. På vestsiden ser en bindestein som viser at kirken har hatt tårn en gang i tiden.

I perioden 1959-1961 ble kirken restaurert og fikk nybygd sakristi, nye benker, alterring, elektrisk oppvarming og nye lysekroner. Frøydis Haavardsholm laget glassmaleri til treenighetsvinduet i koret.

Kilde: Region Stavanger

0

Hesby kyrkje

Sider du nylig har besøkt