Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Røros

TripAdvisor rating of 4.5

3

Hiort-kapellet

Direktør Peder Hiort døde som en rik mann. Han hadde ingen direkte arvinger. I sitt testamente bestemte han derfor at formuen på 30 000 riksdaler skulle utgjøre grunnkapitalen i en stiftelse med formål å fremme husflid, hjemmeindustri og andre nyttige arbeidstiltak til utvikling av befolkningens arbeidsomhet og levekår. Hiorts Stiftelse fra 1788 er fortsatt i drift. Peder Hiort bygde sitt eget kapell ved Røros kirke. Her ligger han balsamert i full bergmannsmundur i kjelleren sammen med sin familie.

Last updated: 03/26/2024

Source: Destinasjon Røros

Hiort-kapellet

Sider du nylig har besøkt