Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Eidsvoll

Historiske Eidsvoll - Eidsvoll Verk og Eidsvollsbygningen

Historiske severdigheter i nærheten av Eidsvollsbygningen, Eidsvoll Verk og Bøn

Stallgården på Eidsvoll Verk

I Stallgården på Eidsvoll Verk, sammen med sleder, hestevogner og annet transportutstyr, står det et smykke av en bil - nemlig kammerherre Haaken Larpent Mathiesens Napier T28 1906 - modell.
Denne bilen er trolig den andre som kom til Eidsvoll for godt over 100 år siden (1909). Verken folk eller dyr var vant til biler den gang, og det ble derfor annonsert i lokalavisene når bilen skulle ut på veiene. Bilen har fire sylindere og 16.9 hestekrefter og fremstår som ny. 

Henrik Wergeland statue

Statuen av statuen av Henrik Wergeland foran Eidsvollsbygningen er det nok mange som kjenner. Statuen ble avduket av kong Olav 13. juni 1962, og monumentet er laget av billedhoggeren Ottar Espeland. 
Foran Henrik ser vi skulpturen "Wergelandsbriller" laget av multikunstner Ola Skjenneberg. Den ble til i forbindelse med utstillingen "Vandring til Undring" i Stallgården på Eidsvoll Verk i 2009. Skulpturen ble værende i Stallgården frem til 2015, men ble da flyttet til plassen rett foran statuen av Henrik Wergeland.

Klokketårnet i Bønsdalen

Tårnet på en gammel fabrikkbygning i Bønsdalen. Det har vært industri i Bønsdalen helt fra tidlig på 1870-tallet da det første tresliperiet ble anlagt her. På 1880-tallet ble det også bygd cellulosefabrikk, med de eldste bygningenene i området var av tre og brant ned noen år senere. Da de nye bygningen ble satt opp var disse av mur og jern.

Fabrikken i Bønsdalen ble drevet som treforedlingsvirksomhet helt frem til midt på 1960-tallet. I 1965 ble papirfabrikken nedlagt, mens cellulosefabrikken ble drevet av Follum Fabrikker frem til den også ble nedlagt i 1976.

På området ligger også en annen bedrift som for lengst er nedlagt. I 1965 etablerte Kure A/S Elektra-fabrikken i Bønsdalen (senere Electrolux), og overtok dermed rollen som en stor og viktig arbeidsgiver i Eidsvoll kommune. Electrolux ble drevet frem til til 2002 da den ble nedlagt.

Fabrikkområdet i Bønsdalen viser et industrimiljø som har vokst og utviklet seg gjennom snart 150 år. Produksjonen i både papirfabrikken og Electrolux har vært betydningsfull, også i nasjonal sammenheng. Fabrikken og miljøet rundt fabrikken har satt preg på bygda gjennom tettstedutvikling på Nygård og Råholt. Mange i bygda har gjennom tidene hatt sin arbeidsplass her.

Idyll ved Andelva på Eidsvoll Verk

På folkemunne kalles dette stedet for "Odden på Eidsvoll Verk". På stedet står det en 22. juli-bauta som ble avduket i august 2012. 
Bakrunnen for dette vakre området stammer fra en idé som driftstekniker Tore Innstøy og Terje Kjeldsrud ved Eidsvoll 1814 fikk i 2011. De søkte grunneier Mathiesen Eidsvold Værk om å gjøre noe ut av området siden stedet var veldig kupert. Tillatelse ble gitt og det ble igangsatt et ganske stort arbeid på stedet. Da området sto ferdig fikk Eidsvoll 1814 en flott scene og et seil i gave fra Eidsvoll Rotary.
Bare et steinkast unna ligger for øvrig Wergelands Hus - åpnet i 2005 

Råholt "by night"

 Råholt ligger langs Trondheimsvegen/gamle E6 mellom Dal og Eidsvoll Verk. I løpet av de siste 20 årene har Råholt vokst seg til å bli det største tettstedet i Eidsvoll kommune. I 2020 var innbyggertallet 13.900, noe som gjør at mange tror Råholt blir det neste stedet på Romerike som får bystatus. Nærheten til Eidsvoll Verk jernbanestasjon, som ligger på Gardermobanen er en av de viktiste faktorene som trekker innflyttere til Råholt. Det er kun 17 km til Jessheim og 60 km til Oslo.

Medlemsoppføring fra Visit Greater Oslo

Kilde: Visit Greater Oslo

0

Historiske Eidsvoll - Eidsvoll Verk og Eidsvollsbygningen

Sider du nylig har besøkt