Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Seljord

Hjartdal gamle prestegard

I 1963 ble Holm prestegard frå 1500-talet flytta frå Hjartdal til Nutheim. Bygningen er restaurera og tilbakeført til det miljø ein måtte vente å finne før 1863 då den var prestebolig. Mykje historie er knytta til denne bygningen, og kunstnaren Erlend Grøstad har vore flink til å dra desse historiske trådane saman.

Bygningen blir blant anna bruka som bolig, men er og i bruk i samanheng med målarkursa som blir arrangera på Nutheim.

Då prestegarden vart flytta til Nutheim, mente Grøstad at det vore naturleg med eit kapell i samanheng med denne garden. Og eit kapell blei det, bygd i prestegarsdskjellaren. Kapellet er i dag i bruk ved våre høgtider og ved barnedåp, bryllup og religiøse konferanser der gjestane bur på hotellet.

Omvising for grupper etter avtale.

Kilde: Vest Telemark

0

Hjartdal gamle prestegard

Sider du nylig har besøkt