Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Bergen
TripAdvisor rating of 3.5

13

Hordamuseet - Bymuseet i Bergen

Folkemuseum som skildrar kulturen i Nord- og Midhordland med vekt på næringane fiske, jordbruk, husflid, handverk og bærekraftige tradisjonar.

Til alle tider har folk flest budd på landet, tett på naturen og i balanse med denne. I Vestland Fylke (Hordaland) var tradisjonelt gardsdrift og fiske, gjerne med handverk som attåtnæring, måten ein overlevde på. Landskapet var velpleid. Dyra gjekk på beite i utmarka og heldt vegetasjonen nede. Bakkemurar og steingardar vart bygd og halde ved like. Om sommaren var innmarka dekka av rad på rad med hesjer fylt med tørrhøy, og åkrar med potet og korn. På lunnane framfor nausta låg tjørebreidde færingar og turka i sola. Livet var styrt av årstidene og ikkje av klokka.

Hordamuseet ligg på Stend, med Fanafjorden som næraste nabo. På området er det tydelege spor etter folk som har levd her i fortida. Gravhaugar, ein stor steinsirkel, og eit 34 meter langt naust frå romartida, er sterke uttrykk for maktkonsentrasjon og kultisk aktivitet, nesten 2000 år attende.

På Stend og Fanafjellet har museet bygd opp att mange gamle hus som er henta frå Nord- og Midhordland. Husa vitnar om levesett i eldre tider, om byggeskikk, handverk og kunnskap utvikla gjennom hundrevis av år.

I hovudbygningen til museet kan ein sjå faste og skiftande utstillingar. Utstillingen i Båthallen syner kor grunnleggjande viktig båten har vore for folk ved kysten.

For grupper:

Forhåndsbestilling: e-post: booking@bymuseet.no 

Selskaper:

I Tøsdalsløa kan det dekkes til inntil 70 personer. Holsundhuset kan ta inntil 20 personer. Båthallauditoriet kan ta maks 35 personer.
Kontakt utleie@bymuseet.no

Kilde: Visit Bergen

0

Hordamuseet - Bymuseet i Bergen

Sider du nylig har besøkt