Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
TRONDHEIM

Hospitalsløkkan

Hospitalsløkkan. Strøket rundt det gamle Trondhjems Hospital, Nordens eldste eksisterende sosiale institusjon, i dag hjem for eldre. Preget av gammel trehus- bebyggelse som for en stor del er restaurert til boligformål.

Strøket rundt det gamle Trondhjems Hospital, Nordens eldste eksisterende sosiale institusjon, i dag hjem for eldre. Preget av gammel trehus- bebyggelse som for en stor del er restaurert til boligformål.

Kilde: Visit Trondheim AS

0

Hospitalsløkkan

Sider du nylig har besøkt