Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Gjøvik

Hunnselva

Hunnselva er det nest største sidevassdraget til Mjøsa, og nedbørsfeltet strekker seg fra Lygna i sør til Gjøvik og Vardal i nord. Den er av de få elvene i Norge som renner nordover.

Generelt:
Hunnselva er det nest største sidevassdraget til Mjøsa, og nedbørsfeltet strekker seg fra Lygna i sør til Gjøvik og Vardal i nord. Den er av de få elvene i Norge som renner nordover.

Det er satt opp fem gapahuker rundt Reinsvolldammen. Tre nord, og to sør for dammen. Ved den nyeste er det også en grillplass. Denne ligger i fluefiskesonen som strekker seg over en kilometer.

Hunnselva, som renner ut i Mjøsa gjennom Gjøvik sentrum, har på grunn av dette hatt sine forurensingsproblemer. Men, med blandt annet renseanlegg for både industri og privathusholdning, har gjort sitt til at vannkvaliteten sakte men sikkert har blitt mye bedre.

Fiskeslag:
- Ørret: Spesielt godt ovenfor Raufoss. Mjøsørreten har også kommet tilbake for å gyte i nedre del av elva.
- Gjedde: Introdusert art.
- Ørekyte: Introdusert art.
- Sik
- Abbor
- Sørv
- Karuss
- Harr
- Vedderbuk
- Mort
- Kreps


Fiskeregler og avgift:
- Strekningen fra Reinsvolldammen og nedstrøms til Gudmundsvehølen er fredet for alle fiske.
- I Hunnselva trenger man to fiskekort, da det felles kortet for Gjøvik kommune gjelder i elva fra Breiskallen og nedover til utløp i Mjøsa. Eget kort fra Breiskallbrua og sørover.
- Fiskekort selges følgende plasser:
MX Sport GjøvikAS,Kallerudlia
Torkhagen Sport, Gjøvik
Turistkontoret Gjøvik
YX Reinsvoll
Shell 7-Eleven, Raufoss
Arne Vangen AS, Raufoss
Sport 1, Raufoss
Jakt og Friluft, Gjøvik

Fredningsbestemmelser, minstemål og lignende:
- Fiske er kun tillatt mellom 10.mai og 10.september.
- Ørret mindre enn 20 cm skal settes ut igjen.
- Ørret større enn 40 cm skal settes ut igjen.
- I fluefiskesonene skal alle ørret settes ut igjen.

Adkomst:
- Flere adkomster langs elva.
- Fluefiskesonen har utgangspunkt ved Blekkdammen (sør for Raufoss sentrum) med parkeringsplass på vestsiden av elva.

Overnatting i nærheten:
- Sillongen Toten Hotel, tel. 611 96 600
- Paulsrud Rehabiliteringssenter, tel. 611 59 500 

Aktuelle linker:
- Vestre Toten jeger og fiskeforening
 

Kilde: Visit Innlandet

0

Hunnselva

Sider du nylig har besøkt