Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

I Åsta Holth sine fotspor

Åsta Holth var en kjent norsk forfatter som skrev flere romaner om sitt folk, skogfinnene som innvandret til Finnskogen. Opplev Leiråker og Finnskoghagen, en omfattende videreutvikling av hagen på Åsta Holths småbruk. Gjennom Norsk skogfinsk museum kan du oppleve Finnetunet på Svullrya, Gruetunet Museum på Kirkenær, Orala på Austmarka, Austmarka Bygdetun på Austmarka, Tyskeberget Finnegard i Åsnes-Finnskog og Faldaasen skole i Åsnes Finnskog.

Leiråker var Åsta Holths småbruk, der hun hadde ku, griser og høner, og dyrket grønnsaker for salg. Leiråker var også rammen om hennes virke som forfatter. Bygningene på Leiråker står slik som i Åstas tid, med våningshus som hun bygde på to ganger, stabbur, fjøs med tilbygd kombinert gris- og hønsehus, skåle, utedo og lekestue. Finnskoghagen på Leiråker er en omfattende videreutvikling av hagen på Åsta Holths småbruk. Grunnlaget for videreutviklingen er en generøs gave av flere hundre pryd- og nyttevekster fra en privat hage, som gjennom en 3-årsperiode ble flyttet til Leiråker. Hagen ble offisielt åpnet under Finnskogdagene i juli 2019. Åsta Holth var utdannet hagebruker fra Vea hagebruksskole. På det vesle småbruket Leiråker begynte derfor Åsta med dyrking av grønnsaker helt fra starten, og grønnsaksproduksjonen ga bidrag til hennes økonomiske inntekter gjennom en årrekke. Da Finnetunet overtok Leiråker som testamentarisk gave etter Åsta Holth, var det fremdeles en del prydvekster i hagen som vitnet om Åstas interesse for blomster og vekster.

Kilde: Visit Kongsvingerregionen

0

I Åsta Holth sine fotspor

Sider du nylig har besøkt