Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Halden

Iddefjorden

Fra Singlefjorden og de idylliske Hvaler-øyene og inn til Berby i Enningdalen, går grensefjorden mot Sverige.

Fra Singlefjorden og de idylliske Hvaler-øyene og inn til Berby i Enningdalen, går grensefjorden mot Sverige. Ytterst heter den Ringdalsfjorden, men fra der den gjør en "knekk" og videre sørover, er navnet Iddefjorden.
 
Fjorden er meget rik på fiskearter, og badelivet florerer om sommeren. Grensefjorden inn til Halden er blitt kalt "Østlandets eneste Vestlandsfjord". Den er trang, idyllisk med steile og overraskende naturformasjoner. Seiler du midtfjords, har du riksgrensen rett under kjølen. Styrbord i Sverige og babord i Norge!
 
Iddefjorden har også historiens vingesus over seg. I ufredstid ble det bygd sterke skanseanlegg på begge sider av fjorden. Rester av dem finnes fortsatt. Grensefjorden har videre vært åstedet for durabelige sjøslag mellom nordmenn og svensker.

Kilde: Halden Turist

0

Iddefjorden

Sider du nylig har besøkt