Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Vestre Toten

Ihle

Ihle-området, i Vestre Toten Kommune består av 6 vann, alle cirka 420 moh. Disse vannene finner du på Totenplatået, sør for Gjøvik, mellom Raufoss, Kapp og Lena.

Generelt:
Ihle-området, i Vestre Toten Kommune består av 6 vann, alle cirka 420 moh.:
- Sillongen,
- Helsetjernet,
- Eriksrudtjernet,
- Steffensrudtjernet,
- Kauserudtjernet,
- Slomma

Disse vannene finner du på Totenplatået, sør for Gjøvik, mellom Raufoss, Kapp og Lena.
Grunneierne har sammen med kommunen, vassdragsforbundet for Mjøsa og fylkesmannen i Oppland startet et prosjekt for å følge opp vannkvaliteten i Sillongen, Kauserudtjernet og Slomma. Dette har nå utvidet seg til å gjelde flere vann på Ihle.

Fiskeslag:
- Ørret: Settes ut jevnlig i Sillongen og Steffensrudtjernet.
- Abbor: Finnes i alle vann, men størst forekomst i Sillongen og Steffensrudtjernet.
-Mort: Finnes i alle vann.
- Karuss: Små mengder.
- Kreps: kun tillatt etter skriftelig avtale med grunneier.
- Gjedde: Finnes ikke i Sillongen og og Steffensrudtjernet.
Hvert år premieres den største fisken blant ørret, abbor og gjedde.

Fiskeregler og avgift:
- Stangfiske fra land tillatt hele året såfremt vannet er isfritt.
- Isfiske på alle vann så det er is.
- Desinfisering av utstyr er påkrevd.
- Fiskekort selges på Toten Sillongen Hotell, Sangnes Handel, Bøverbru Kiosk og Gatekjøkken, Sport 1 Raufoss og på Lena.

Fredningsbestemmelser, minstemål og lignende:
- Catch & release på uskadet fisk, større enn;
Ørret 50 cm
Gjedde 85 cm
Abbor 35 cm

Adkomst:
- Kommer du fra Gjøvik sentrum er det enklest å følge Vestre Totenveg til du kommer til området.
- Ved Eriksrudtjernet er det spesielt tilrettelagt for handikappede.
- Med utgangspunkt Sillongen ligger de 5 andre vannene innenfor en radius på 2 til 5 km.

Overnatting i nærheten:
- Toten Sillongen Hotel, tel. 611 96 600
- Kapteinsboligen, tel. 958 13 358
 

Kilde: Visit Innlandet

0

Ihle

Sider du nylig har besøkt