Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Stange

Ilsengstiene

Kåret til Norges beste turrute

Rett og slett Norges beste turrute

Under "Turskiltprosjektet" i 2019 mottok Ilseng IL og Hamar og Hedemarken Turistforening prisen for Norges beste turrute. Ilsengstiene er anbefalt som et forbildeanlegg av Stikonferansen. – Vi har sett etter en tursti, som i tillegg til å ha alle kvalitetene en god tursti skal ha, også kan være et godt eksempel på hvordan man utnytter de lokale forhold til beste for flest mulig brukere, sa juryformann Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk friluftsliv ved utnevnelsen.

Ilsengstiene er et nettverk med 25 km merkede stier rundt tettstedet Ilseng, i Stange kommune. Hovedrunden er 10 km lang, og starter på idrettsparken i Ilseng. Opplev skog, åpent kulturlandskap, kjerreveier, elver og flotte bruer.

Turstiene er et samarbeid mellom 20 grunneiere, Ilseng IL og Hamar og Hedemarken Turistforening. 

Parkering ved Idrettsparken eller på vestsiden av Ilseng fengsel (traktorvei inn mot skogen). Du kan også komme med Rørosbanen og gå av toget på Ilseng stasjon, og følge skiltene nordøstover til Gressbane/Ilseng fengsel.

Kulturhistoriske Svartelva

Svartelva var en gang drivkraften til Aadals Brug, Klevfos og i alt 15 møller og kverner. Den slynger seg gjennom Ilseng, og tre andre elver renner inn i Svartelva på Ilseng; Starelva, Fura og Lageråa. Starelva renner gjennom våtmarksområdet Starene, som er et viktig trekkfuglområde. Her har Norsk Ornitologisk Forening (NOF) bygd Starene feltstasjon, som er innlandets viktigste ringmerkingsstasjon. Mellom 165 og 170 forskjellige fuglearter er registrert på Starene. Vi anbefaler å følge fuglelivet her, særlig om våren.

https://www.ut.no/tur/2.6741/

Kilde: Visit Hedmark AS

0

Ilsengstiene

Sider du nylig har besøkt