Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Holmedal

Ingolf Arnarson, Rivedal

Ingolf Arnarson statua i Rivedal er eit "monumnet" over pionèerånd, og utferdstrang i Dalsfjorden før år 1000.

Ingolf Arnarson, frå den lille bygda Rivedal, regnes som den første norrøne busettaren på Island. Frå heimgarden sin i Rivedal måtte Ingolf Arnarson i år 874 flykte etter å ha teke livet av to av sønene til Atle Jarl. Han reiste då vestover og kom til Island, og grunnla her den første busetjinga. I henhald til sagaen så kasta Ingolf ættestolpene over bord når han nådde den ubebodde øya, og der dei blei skylt i land av bølgene bestemte han seg for å bu, noko som markerte den første permanente busetningen på Island. Slik går røtene til nasjonen Island direkte tilbake til Rivedal i Dalsfjorden.

I 1907 vart det reist ein statue av Ingolf Arnarson i Reykjavik, utforma av Einarr Jonsson. I 1961 vart ein kopi av monumentet sett opp i Rivedal langs fylkesveg 609 på nordsida av Dalsfjorden i Askvoll kommune. 

Kilde: Visit FjordKysten

0

Ingolf Arnarson, Rivedal

Sider du nylig har besøkt