Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Steinkjer

Innfallsport Vera - Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark

Det går sti inn i nasjonalparken fra Vera

Veibeskrivelse
Følg E6 til Verdal, ta til høyre og følg Fv 757  hele 64 kilometer kilometer østover mot Vuku. Parkering på venstre side av vegen for Vera sammfunnshus.
Alternativt kan du følge Fv 72 østover mot Sverige, ved Gropa Kiosk og bensinstasjon, ta av til venstre mot Vuku, og forstsett rett frem, over elva og deretter østover i 44 km fra Vuku. parkering på ventre side av vegen for Vera sammfunnshus.

Om Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark (sørsamisk: Låarte-Skæhkere vaarjelimmiedajve) er Norges 4. største nasjonalpark, beliggende i skog- og fjellområdene øst i Trøndelag; inn til svenskegrensen. Parken ble opprettet 17. desember 2004 for å beskytte et karakteristisk fjellandskap med innslag av urskog, og den dekker et område på 1 924 km². Samme dag ble Lierne nasjonalpark opprettet, litt lengre øst.

Parken ligger i flere kommuner; Verdal, Steinkjer, Snåsa, Grong og Lierne.

Kilde: Innherred Reiseliv

0

Innfallsport Vera - Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark

Sider du nylig har besøkt