Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
KLEPPE

Jærstrendene - landskapsvernområde & Hope Spot

Jærstrendene strekker seg fra Tungenes i nord til Sirevåg i sør og har en lengde på hele 70 kilometer. Mesteparten er lange sandstrender, mens noe er rullestein og morenekyst.

Utforsk Norges lengste sandstrender langs Jærkysten og la deg imponere av naturkreftene som du finner her. Havet står gjerne rett på land, det finnes ikke skjærgård langs Jærkysten. I både finvær og ruskevær vil opplevelsen innfri. Opplev himmelen, havet, bølgene, dyre- og plantelivet i finstemt samspill.

Jærstrendene landskapsvernområde

Jærstrendene er landskapsvernområder, og deler av strendene er også vernede plante- og fuglefredningsområder. Du visste kanskje ikke at fire av plantene du finner langs strendene er fredet etter Naturvernloven. Plantene det gjelder er myrflangre, jærtistel, purpurmarihånd og strandtorn. All ferdsel i verneområdet skal skje til fots.

Jærstrendene er Hope Spot

Jærkysten er også anerkjent et internasjonalt "Hope Spot" av organisasjonen Mission Blue. Dette fordi Jærens kystlinje er definert som et spesielt sted som er kritisk for helsen til havet - det blå hjertet av vår jord.

Besøkssentre langs strendene

Friluftshuset Orre er et av tre besøkssentre for våtmarksområdet Jæren samt stoppested langs Nasjonal turistveg Jæren. Her finner du alt du trenger å vite om strendene på Jæren samt informasjon om et bredt spekter av friluftsaktiviteter som er tilgjengelig i området. Her finner du også informasjon om den fem kilometer lange strekningen fra Reve havn til Orreelva som er definert som et Ramsarområde (områder ivaretatt under Våtmarkskonvensjonen). 

Friluftsfyret Kvassheim er både besøkssenter for våtmarksområdet Jæren og stoppested på Nasjonal turistveg Jæren. Kvassheim fyr ligger ved Kvassheimbukten, en bukt som har stor betydning for fugletrekket. Også her er området vernet som Ramsarområde.

Følgende strender er skiltet

Ogna, Brusand, Nærland og Refsnes (Hå), Orre og Bore (Klepp), Hellestø, Byberg, Vigdel, Ølberg og Solastranden (Sola), Viste og Sande (Randaberg).

Tilgjengelighet med offentlig transport:

Tog: Brusand strand: Tog til Brusand stasjon (ca. 45 minutter fra Stavanger), følg vei 400 meter nordover til gangvei under fv. 44, fortsett deretter fem minutter på gangsti ned til havet.

Ogna strand: Tog til Ogna stasjon, (50 minutter fra Stavanger). Følg gang- og sykkelsti 300 meter nordover langs fv. 44, fortsett på merket sti ned til stranden. Ca. 15 minutters gange. Se www.en-tur.no for avganger.

Buss: Viste: buss fra Stavanger til Viste Strandhotell.

Kilde: Region Stavanger

0

Jærstrendene - landskapsvernområde & Hope Spot

Sider du nylig har besøkt