Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Snåsa

Jørstadelva Krigsminne

Sabotasjen av Jørstadbrua i Snåsa førte til den verste togulykken i Norges historie. 80 personer omkom, og ingen andre togulykker i Norge har krevd flere menneskeliv.

Under andre verdenskrig var det ønskelig å stoppe tyskerne fra å transportere tropper via land. Den norske sabotasjegruppen Woodlark fra Kompani Linge hadde egentlig tenkt å sprenge Granabrua litt lengre nord for Jørstadbrua, men der var det problemer så de valgte å sprenge Jørstadbrua. Den 13. januar 1945 ble brua sprengt for å sinke og hindre den tyske tilbaketrekningen på Nordlandsbanen og tvinge den over på sjøfart. Seks timer etter at brua ble sprengt kom et tog som var uvitende om sprengingen og kjørte ned i Jørstadelva.

Dette er den verste togulykken i Norges historie. 78 tyske soldater og to norske jernbaneansatte omkom i ulykken. Ca. 100 personer ble skadet og i tillegg omkom én nordmann under opprydningsarbeidet. 46 av 48 hester som var med toget ble enten drept i selve avsporingen eller var så sterkt skadet at de måtte avlives på stedet av tyskerne.

Behovet for jernbanen var stort, og det ble umiddelbart bygget en ny bru. Ser man mellom jernbanen og veien, Fv763, ser man restene etter den gamle brua. På den tiden gikk det heller ikke noen vei på denne siden av Snåsavatnet.

Jørstadelva krigsminne ble åpnet 8. mai 1995 og målet for krigsminnet er å kombinere respekt for krigens dåd med håpet om framtidig fred og forsoning. Krigsminnet består av en støtte tilegnet operasjon WOODLARK og en støtte tilegnet operasjon RYPE. Krigsminnet ligger like ved Fv763 og det er skiltet langs veien.


Operasjon RYPE var kodenavnet på en amerikansk fallskjermstyrke, the Norwegian Operations Group (NORSO), som ble droppet i Snåsafjella 24. mars 1945 og hadde tilholdssted på Gjevsjøen fjellgård.

Kilde: Innherred Reiseliv

0

Jørstadelva Krigsminne

Sider du nylig har besøkt