Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Halden

Jaktopplevelser på Hafsrød

Book
Hafsr_dgard_370-H_1354102148.jpg[ProductImage]

På Hafsrød har jakt vært en del av forvaltningen av naturen i over 100 år.

Anker- familien har gjennom tidene vært svært engasjert i ulike former for jakt, og forfedrene Christian August og Nils Anker med deres sønner P.M. Anker og Johan Anker var de første som drev systematisk avl på Ankerhunden, det som vi i dag kjenner som norsk elghund sort. Naturentusiasten Fridtjof Nansen var også en hyppig gjest i Ankerfjella, og jaktet her i nesten 30 år. Som vi kan lese av brevene hans til P.M. Anker og hans hustru Borghild, gjorde noen jaktdager i Hafsrøds skoger godt for kropp og sjel.

”Lysaker, 12.des.29.

Kjære venn,
igjen må jeg sende deg noen linjer, for igjen har jeg noen hyggelige og fredelige dager å takke Dig for. Om enn være jo ikke var av det beste, og om enn rådyrene kom litt på tvers, så er jo dette ikke så viktig mot det å komme ut i skogen, og leve det friske ubekymrede liv, og så de lune fredelige stunder på Hafsrød. Ja, det gjør utrolig godt, og det er vel egentlig den slags liv, som er det mest naturlige, og ikke dette evindelige slitet med alskens saker, som en straks blir slukt av, så snart en kommer tilbake.

Ja hjertelig takk for de siste dagene sammen, og mange hilsener til Dig og Borghild fra din hengivne Fridtjof Nansen”

Jakt i uforstyrrede omgivelser

Her på Hafsrød tilbyr vi korttidsleie av jaktterreng på 16.000 dekar. Terrenget er kupert og variert, med variasjon av furu og granskog mellom myrer og vann. Terrenget ligger skjermet til, og dekker blant annet naturreservatet Fuglen. Terrenget er kun tilgjengelig via privat skogsbilvei og stier, og oppleves derfor som svært uforstyrret.

Skogskoia Vinterveien omkranses av jaktterrenget, og vi sørger gjerne for overnatting her ved leie av jakt på Hafsrød. Vinterveien ligger langs vannkanten til innsjøen Store Erte, og kan by på vakker utsikt i rolige omgivelser.

Praktisk informasjon

I perioden 5. oktober – 23. desember pågår det elgjakt på Hafsrød, men elgjakten tilpasses dersom jaktterrenget leies ut til andre.

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten. For å jakte storvilt skal det også avlegges en årlig skyteprøve. Dokumentasjon må kunne fremlegges ved forespørsel.

Ved jakt må du selv sørge for tilgang på ettersøkshund

Hafsrød omfattes av ulvesonen, og bruk av hund skjer på eget ansvar

Ved felt vilt, skal dette innrapporteres til Hafsrød

Alle som skal jakte er pliktig å sette seg inn i regelverk for den aktuelle arten

som skal jaktes på. Vi minner spesielt om at villsvinsugge som har unger er fredet, mens ungene er jaktbare hele året.

Last updated: 04/17/2024

Source: Halden Turist

Jaktopplevelser på Hafsrød

Book

Sider du nylig har besøkt