Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Jevnaker

Jevnaker kirke

Jevnaker kirke ligger i Prestmoen, og har utsikt over Randsfjorden og mot sentrum. På stedet stod det tidligere en steinkirke, muligens bygget av Olav Kyrre, sannsynligvis på slutten av 1000-tallet. 

Tidlig på 1800- tallet ble kirken for liten, og man forsøkte å bygge på den. Dette førte til relativt store skader på kirken, og den gamle steinkirken ble etter mye diskusjon revet i 1832.

Jevnaker kirke er nå bygget i treverk, reist på den samme tomten hvor den gamle kirken sto.  Den nåværende trekirken er åttekantet og modellert etter Vang kirke utenfor Hamar (tegnet av Abraham Pihl eller muligens Svend Aspaas, skjønt begge hadde vært døde noen år da Jevnakerkirken visstnok ble oppført etter en modell). Kirken er laftet, men kledd med stående panel utvendig (fra 1842). Den ble innviet den 8. oktober 1834 og er med sine rundt 700 plasser Hadelands største kirke.

Kilde: Visit Innlandet

0

Jevnaker kirke

Sider du nylig har besøkt