Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Vestre Vinnesvåg

Kalsundholmen friluftsområde

Fint og mykje nytta område sør på Huftarøy.

Stad:
Sør på Huftarøy. Ferje frå Krokeide og Sandvikvåg.

Areal:
103 dekar.

Fint og mykje nytta område. Det meste av området er eit nedlagt småbruk. Bilveg heilt fram og parkeringsplass for 20 bilar ved enden av vegen. Toalett. God hamn. Fortøyingsboltar, fortøyningsbøye og lita kai i Skipavik. Brønn. Høve til telting.

Kilde: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

0

Kalsundholmen friluftsområde

Sider du nylig har besøkt