Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Bamble

Kanoutleie Kleppseter Gård

Hos Kleppseter kan du leie kano, kr. 300 for en hel dag.

Følg rv. 353 fra Herre mot Rugtvedt (evt motsatt) -ta av til Surtebogen (skiltet) - etter ca 300 meter ta av til venstre mot Asdal (skiltet Kleppseter Gård) - følg denne veien (Asdalveien) i ca 1,5 km - kjør rett frem (til venstre) i veidele (skiltet Kleppseter Gård og blindvei) - følg denne grusveien (Hofsteinveien) – etter ca 1,8 km er du fremme ved Kleppseter gård.

Last updated: 02/03/2022

Source: VisitGrenland AS

Kanoutleie Kleppseter Gård

Sider du nylig har besøkt