Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Fitjar

Kanoutleige hos Kråko gjestetun

Kråko Gjestetun ligg flott til nær sjøen. Her kan du leige kano og ta deg ein padletur i Hellandsfjorden. 

Kråko Gjestetun ligg flott til nær sjøen. Her kan du leige kano og ta deg ein padletur i Hellandsfjorden.  Totalt 7 kanoar er til utleige.

På campingområdet er det opparbeidd gode tilhøve for campingturistar både i telt, campingvogner og bubilar. Besøkjande både på korttidsopphald og dei som ynskjer ha campingvogna ståande over lenger tid er velkomne.

I servicebygget er det toalett, dusj, vask og det som trengst.  For prisar og nærare informasjon, sjå nettsida til Kråko Gjestetun.

 

Last updated: 09/11/2023

Source: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Kanoutleige hos Kråko gjestetun

Sider du nylig har besøkt