Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Kautokeino

Kautokeino kirke

images[1]

Kautokeino kirke er en av de med flest kirkegjengere i Norge, og den benyttes spesielt ivrig i påsken.

Den ble bygd i 1958, etter at den forrige ble brent under krigen.

Last updated: 08/12/2023

Source: Book Finnmark

Kautokeino kirke

Sider du nylig har besøkt