Dynamic Variation:
Offers
x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search & Book Sponsored Links
Search
or search all of Norway
Eastern Norway Oslofjord Halden

Kirker i Halden

  •  /  km From You
Overview

Historisk "vandring" i Haldens gudshus

Immanuels kirkehar en like dramatisk fortid som byen selv. Den vakre empirebygningen vi ser i dag er den fjerde i rekken av kirker på dette stedet.Den første ble innviet i 1629 og sto i 31 år, en liten og uanselig tømmerkirke. Det ligger da også i navnet den fikk: Christi Krybbe. Den andre ble bygget kort tid etter fredsslutningen etter angrepet på byen i 1660. Plassert på samme sted med navnet Christi Herberge. Også dette var en tømmerkirke, men den var større og hadde i motsetning til den forrige et vakkert spir og en meget pen altertavle. Da brødrene Colbjørnsen i 1716 satte fyr på byen for å drive ut svenskene forsvant også kirken. Nå var Fredrikshalds sydside uten kirke i 13 år, før den tredje kirken ble bygget. Den nye kirken sto ferdig i 1729 og ble kalt Immanuels kirke. Den var en rommelig korskirke i klassisk barokkstil. Den gikk for å være den mest helstsøpte og monumentale barokk-kirke vi har hatt i Norge. Kirken sto til 1826, da raste det en voldsom brann i Fredrikshald og kun murveggene sto igjen. Det ble besluttet at man skulle benytte de gamle murene fra den brente kirken i byggingen av den nye Immanues kirke. Tidenes fremste arkitekt Chr. H. Grosch fikk jobben. Immanuels kirke slik vi kjenner den i dag ble innviet i 1833.Idd kirkeligger på gården Torps grunn, like ved det gamle helligstedet Hov og bygdas opprinnelige hovedgård Bø. Med andre ord i Idds økonomiske og kulturiske sentrum. Det er en gammel steinkirke fra middelalderen, oppført antagelig en gang på 1100-tallet. Etter et gammelt sagn skal to søstre, Ida og Ara, ha bygd hver sin kirke, den ene i Idd og den andre i Aremark. Etter disse søstrene skal bygdene ifølge tradisjonen ha fått sine navn.Kirken har rektangulært skip og uforholdsmessig langt kor, som bare er litt lavere og smalere enn skipet. Koret har antagelig fått sin nåværnede form ved en ombygging i seinmiddelalderen.Idd kirke har en vakker romansk døpefont i kleberstein, antakelig fra den tiden gudshuset ble bygd. Altertavlen er fra 1665, og den og prekestolen er forsynt med stemningsfulle bibelske motiver. Av inventaret kan også fremheves to krusifikser og en St. Mikael-figur som alle skriver seg fra middelalderen.Asak kirke ligger på en lav rygg på vestsiden av Femsjøen. Kirkegården er omgitt av et steingjerde med inngang i nord. Vest for den gamle kirkegården er det en nyere kirkegård med gravkapell. Man vet ikke når det første kirkehuset i Asak ble bygd, men det er antydet en gang på 1200-tallet. Asak kirke var menighetens egen einedom og ble på sett og vis administrert etter demokratiske prinsipper. Det gamle kapellet forfalt gradvis og ble etter hvert ubrukelig. I midten av 1600-åra ble det så oppført et nytt, etter mye slit og gjenvordigheter. Dette måtte gjøres mye større, for etter at sagene i Tistedal var kommet i bruk var folkemengden økt betraktelig. Kirken har en bemerkelsesverdig døpefont med et midtparti som består av ryggvirvelen av en hval som ble funnet i 1682 ved graving til et nytt sagbruk under Tistedalsfossen.Berg kirkehar en fri beliggenhet på en høyde ca. to kilometer nord for Iddefjorden. Det er en middelaldersk steinkirke med rektangulært skip og et smalere, usedvanlig langt kor som antakelig har fått sin nåværende størrelse ved en utvidelse i seinere middelalder. Skipet har en høy takrytter i vest. Berg kirke har i løpet av de siste vel hundre år gjennomgått to større restaureringer, først i 1876 og siden i 1936.Berg kirke har et vakkert interiør. I likhet med kirken i Idd, har den en døpefont i kleberstein fra middelalderen. Altertavlen og prekestolen skriver seg fra begynnelsen av 1600-tallet og er meget representative for norsk kirkekunst fra renessansen. Begge deler ble gitt som gave av lensherren Gerlof Nettelhorst.Øverst på altertavlen er skåret inn den dansk-norske kongens våpenskjold. I neste oppsats kan man se tre skjoldmerker, som sannsynligvis har tilhørt familiene til Nettelhorst og hans kone Vibecke Bjelke. Av øvrige snittverk kan nevnes evangelisten Johannes til venstre, Jesus på korset i midten og apostelen Peter med nøklene til høyre. Gaven fra Nettelhorst var en såkalt bokstavaltertavle. Den regnes som noe av det fineste som er bevart av dette slag i Norge.Enningdalen kapellSøndre Enningdal kapell er en langkirke fra år 1956.Kirken er bygget av tre og har 100 plasser.Prestebakke kirkeble reist i 1795 og bekostet av kanselliråd Truels Wiel på herresetet Berby. Prestebakke kirke er den eneste i Østfold som fullt ut er preget av den lette og lyse stilart Louis seize, som hersket på slutten av 1700-tallet. Enningdalen var i katolsk tid et eget prestegjeld med egen kirke og prestegård.Rokke kirkeer fra middelalderen, men det er ikke mulig å angi noe eksakt byggeår. Kirken ligger på rokkeraet, høyt og fritt plassert i landskapet. Murene er i gråstein og opptil en meter tykke. Kirken har vært ombygd og restaurert flere ganger gjennom århundrene. I 1886 ble koret fjernet og kirkeskipet utvidet mot øst. Rokke kirke ble sist restaurert i 1966, da fikk kirken påbygd våpenhus mot vest. St.Peter katolske kirke- Det var den nederlandske arkitekten Albert Cuipers som fikk i oppdrag å tegne kirken. Uklarhet mellom byggherre og arkitekt resulterte i at det først ble prosjektert en kirke for en befolkning på 10.000 mennesker, noe som tilsvarte folketallet i Fredrikshald, byen som nå har navnet Halden. Da arkitekten ble gjort oppmerksom på at det blant innbyggerne bare var om lag tyve katolikker, tvang det seg fram en vesentlig reduksjon av de monumentale planene. At den eksisterende kirken, som er bygget av teglsten, framstår uten tårn, og med forholdsvis stor høyde under taket, har således sin forklaring i at den bare utgjør om lag en tredjedel av det byggverket arkitekten opprinnelig hadde tegnet. Kirken ble innviet den 10. oktober 1877. Både menighet og kirke fikk sitt navn etter apostelen PeterTistedal kirke ble innviet i 1865. Det er en langkirke reist i murstein med om lag 250 sitteplasser. Allerede i 1689 ble bebyggelsen i Tistedal lagt under Fredrikshalds sivilie øvrighet. I geistlig henseende derimot kom Tistedal under byen først i 1863. Det ble da nødvendig med egen kirke. Alterbildet forestiller Kristi fødsel, og er malt av Martha Schultz.


  • Last Updated:
  • Source: Halden Turist
Statens Kartverk, Geovekst og kommuner - Geodata AS
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad